- et grønt nærområde

Færgevejskilen

Færgevejskilen indtegnet på luftfoto fra 2015. WebGIS 2017.