- et grønt nærområde

Færgevejskilen

Naturpleje                                                                                                                                                                   Peg på billede for billedtekst og klik for fuld størrelse

Rul ned

Helsingør Kommune giver alle med interesse i Færgevejskilen og dens natur mulighed for at deltage i udviklingen og plejen af området. Siden 2013 har en gruppe frivillige været aktive i dette arbejde. En af gruppens første udfordringer i 2013-14 var at få fjernet store mængder affald, især fra Ellemosen og dens nærmeste omgivelser. Mosen bar præg af at flere personer gennem årene havde haft fast ophold på stedet. Bl.a. var her oprettet og indhegnet en lille nyttehave. Hverken nyttehaven eller de andre opholdssteder vidnede om nogen særlig miljømæssig omsorg, og diverse efterladenskaber, der måtte bortskaffes - lige fra køkkenaffald til glasuldmåtter, brædder og kobberledninger - fyldte ialt et helt vognlæs. Et andet og mere permanent affaldsproblem er plastikemballage fra Prøvestenens affaldspladser, som i blæsevejr flyver ind over Færgevejskilen og hægter sig fast oppe i træer og ude i sumpet terræn. Dertil kommer naturligvis de obligatoriske henkastede øldåser.

Agneta Hansen og Thomas Larsen på affaldsindsamling ved den store Sneglehøj-sø 25. marts 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Botaniker Peter Milan Petersen ved botanikvandring 25. juni 2015. Fot. Asbjørn Hillestoft.

Gruppen af frivillige har frilagt og restaureret dele af det gamle stendige, som du kan læse mere om i afsnittet "Historie". Den har beskåret, slået og klippet dele af beplantningen langs stendiget og omkring nogle af søerne og vådområderne. Og så har gruppen arrangeret botaniske vandringer, hvor fagfolk har fortalt om områdets blomster og planter.

Kommunen dækker udgifter til PR-virksomhed, naturvandringer og redskaber og det gør bl.a. at naturplejen kan ske med bekvemme hjælpemidler som buskrydder og motorsav. Meget af plejearbejdet er dog mere manuelt og foregår med ørnenæb, le, rive og spade. Et udvalg af de redskaber, der p.t. er til rådighed, ses på billedet. Gruppen mødes flere gange i løbet af året med folk fra kommunen, hvor eventuelle nyanskaffelser, det fortsatte arbejde og pasningen af området diskuteres.

Redskaber og hjælpemidler 26. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
5B fra Borupgårdskolen ved udvidelse af frugtlunden 28. okt. 2016. Fot. Mogens Aarsleff.

I 2015 anlagdes i samarbejde med elever fra Borupgårdskolen en lille frugtlund ved Borgm. P. Christensens Sti på digets nordside. I 2017 er det planen at opstille stolper, som markerer Kilestien og orienterer om Færgevejskilen. Desuden er et projekt med opstilling af bænke og et andet med opstilling af bistader i gang. Har du lyst til at deltage i det frivillige arbejde, se under "Kontakt" oppe i menuen og find mailadresse, telefon m.m. til gruppen af frivilliges kontaktperson(er).