- et grønt nærområde

Færgevejskilen

Billeder                                                                                      Peg på billede for billedtekst og klik for fuld størrelse

Rul ned

 

Landskabet  ⇒

Det åbne areal langs diget mellem Borgm. P. Christensens Sti og Ellemosen 15. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Ellemosen 3. juni 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Området V for Sneglehøj 13. nov. 2014. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Slugten neden for Meulenborgs mølledamme 1. april 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Stendiget V for Klostermosevej 13. nov. 2014. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Kilestien med trappetrin og spang gennem kløft i Meulenborgskoven 20. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Den store sø ved Sneglehøj med gul iris og hvid nøkkerose 29. maj 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Gamle bøgetræer med maleriske rødder i Meulenborgskoven 20. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Det åbne areal med fritstående træer Ø for Kjeldsbjerggård 21. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft. Den nederste meters afløvning af træerne skyldes rådyrs fouragering.
Den gamle banedæmning langs Meulenborgs sydskel 20. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft. Her løb Nordbanens banelegeme 1864-91.
Kig til Øresund og Meulenborg Park fra sti i Meulenborgskoven 12. maj 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Ellemosen set fra NØ 22. april 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Frilagt stendige mellem Borgm. P. Christensens Sti og Rønnebær Alle 21. april 2016. Fot. Mogens Aarsleff.
Bænk af teaktræsrod ved store Sneglehøj-sø 27. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft. En lignende bænk står ved Meulenborgs nedre mølledam.
Det sumpede areal N for Ellemosen, som holdes åbent ved manuel beskæring af træopvækst. Fot. 29. april 2018, Asbjørn Hillestoft.
Det årlige maskinelle høslæt. Fot. 17. juli 2017, Asbjørn Hillestoft.
Fodstierne slås i 110 cms bredde flere gange årligt. Fot. 4. sept. 2018, Asbjørn Hillestoft.
Diget mellem Borgm. P. Christensens Sti og Rønnebær Alle 14. juli 2018. Fot. Asbjørn Hillestoft
Diget SV for Vapnagård 10. januar 2019. Fot. Mogens Aarsleff
Diget SV for Vapnagård 10. januar 2019. Fot. Mogens Aarsleff

 

Naturen  ⇒

Stor frostmåler om aftenen på stien S for Ellemosen 30. okt. 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Birkemåler-larve ved Ellemosen 15. sept. 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Husmoderugle i Meulenborg-skoven 20. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Uidentificeret målerlarve på iris i Ellemosen 25. maj 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Vikkeugle (Lygephila pastinum) ved Ellemosen d. 24. juni 2022. Foto: Asbjørn Hillestoft
Larve af aspegaffelhale (Furcula bifida) ved Sneglehøj 26. juli 2022. Foto: Asbjørn Hillestoft.
Dagpåfugleøje-larve ved kælkebakken 9. juli 2015. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Stor bredpande på slangeurt ved Ellemosen 1. juli 2015. Fot. Asbjørn Hillestoft. Bemærk den ekstremt lange sugesnabel, som er længere end sommerfuglen selv.
Sortrandet måler ved Ellemosen, 17. juli 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Seljepilglassværmer. Eksemplaret på billedet klækket fra puppe fundet i Ellemosen 10. februar 2018. Foto fra 19. maj 2018, Kasper Nyberg.
Blåhale ved Ellemosen 17. juni 2018. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Rovflue ved Sneglehøj 2. juni 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Stor grøn løvgræshoppe godt kamufleret V for Ellemosen 25. juli 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Enggræshoppe ved kælkebakken 27. juli 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Toogtyveplettet mariehøne (Psyllobora vigintiduopunctata) ved Ellemosen 24. juli 2019. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Firebåndet blomsterbuk NØ for Ellemosen 16. juli 2019. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Den sjældne snudebille Tapinotus sellatus i Ellemosen 16. juni 2019. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Buskgræshoppe soler sig på stendiget NØ for Ellemosen 3. nov. 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Uidentificeret insektlarve ved Ellemosen 29. juni 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Bladhvepse-larve ved Sneglehøj 15. sept. 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Skaller i store Sneglehøj-sø 27. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Skaller i store Sneglehøj-sø 27. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Kvækkende grøn frø i store Sneglehøj-sø 27. maj 2017. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Grøn frø i grøften mellem de to Sneglehøj-søer 29. maj 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Stor vandsalamander død på stien SØ for Ellemosen 31. marts 2015. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Stillits ved Ellemosen 6. april 2015. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Fiskehejre i Ellemosen 19. marts 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Tranetræk over Færgevejskilen 3. okt. 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Engpiber ved Kjeldsbjerggård 28. marts 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Grågæs ved Sneglehøj 7. marts 2016. Fot.Asbjørn Hillestoft.
Sangdrossel ved Sneglehøj 28. marts 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Gravandepar med ni dunede ællinger i den store Sneglehøj-sø 26. maj 2023. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Gul iris i Ellemosen 3. juni 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Vand-røllike i den store Sneglehøj-sø 29. maj 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Almindelig kællingetand V for kælkebakken 10. juli 2015. Fot. Asbjørn Hillestoft.

 

De frivillige  ⇒

Helle Øelund ved frilægning af dobbeltdiget 18. febr. 2015. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Høslæt med le NØ for Ellemosen 19. sept. 2013. På billedet bl.a. Bente Nielsen, Anne-Marie Møldrup og Nils Frederiksen. Ukendt fotograf.
Helle Øelund og Flemming Jensen med buskrydder V for kælkebakken 6. sept. 2014. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Mogens Aarsleff Hansen, Kim Mortensen, Asbjørn Hillestoft, Bente Nielsen og Anne Svarer slæber afskåret opvækst. I baggrunden Kristine Understrup. Naturpleje 6. nov. 2013. Fot. Anne-Marie Møldrup.
Mogens Aarsleff og Kitt Ginnerskov ved restaurering af diget NV for Ellemosen 11. okt. 2014. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Mogens Aarsleff og Thomas Larsen fjerner stormfald NV for Ellemosen 16. jan. 2016. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Flemming Jensen, Helle Pröschold, Mogens Aarsleff, Anne-Marie Møldrup, Bente Nielsen, Thomas Schytt og Kitt Ginnerskov ved møde 3. nov. 2014. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Helle Øelund, Bente Nielsen, Mogens Aarsleff og Kitt Ginnerskov ved frilægning af dobbeltdiget 1. nov. 2014. Fot. Asbjørn Hillestoft.
Asbjørn Hillestoft og Mogens Aarsleff ved brønden i østenden af Ellemosen 29. april 2018. Fot. Asbjørn Hillestoft
Flemming Jensen ved istandsættelse af hønsehus i Meulenborgskoven 1. juni 2019. Fot. Asbjørn Hillestoft
Mogens Aarsleff, Flemming Ejlersen, Helle Øelund og Nils Frederiksen (med coronaafstand) under beskæring langs stendiget ved Stolbjerg Bakke 25. april 2020. Fot. Asbjørn Hillestoft