- et grønt nærområde

Færgevejskilen

Helle, Thomas, Mogens og jeg benyttede tørvejret lørdag d. 11. januar til at få demonteret og nedrevet det lille hønsehus ved Meulenborgs gartnerbolig. Som det måske fremgår af fotoet med bunken af træ i forgrunden er bygningsdelene blevet omhyggeligt sorteret og de vil snarest blive kørt til Skibstrup og fordelt i de rette containere. Det store hønsehus står nu i ensom majestæt, istandsat, men meget grønt af alger denne regnvinter.

Asbjørn


Så er den nye sø udgravet. Heldigvis har gravearbejdet ladet lidt af engvegetationen tilbage, og måske kan den med tiden brede sig og omkranse hele søen. Det bliver interessant at følge udviklingen.

Asbjørn


Som kompensation for et vådområde, som går tabt ved opførelsen af det nye sundhedshus, bliver der anlagt en ny lille sø på den vestligste del af Færgevejskilen, helt op til skellet til Kjeldsbjerggård. Foto fra 12-11-2019 af stedet med omkredsen af den planlagte sø markeret med rødtoppede pinde. Som det ses, er der i forvejen et lille område med engvegetation på stedet. Desværre har Helsingør Kommune ikke ønsket at anlægge søen lidt længere mod sydøst, så engstykket og engvegetationen kunne blive bevaret.

Asbjørn


Ved vores første "basislokalitet" ved svømmehalsstien er der desværre dukket nogle små pileurter op. Dem gravede jeg på i lørdags. Men da jeg stod op og ned af diget, så fjernede jeg opvæksten på en lillebitte del af diget. Mon ikke alle forbipasserende nyder det flotte syn? Mogens


Stendiget i julisol
21.07.2019

Høslæt med le
13.06.2019

Der er d.d. slået græs med le ved det restaurerede digestykke NV for Ellemosen. Ligesom de foregående år med dobbelt formål: dels for at opretholde kigget til det smukke sydvendte stendige, dels for at skabe et gunstigt mikroklima for sol- og varmeelskende dyr og planter på stedet.

Asbjørn


Flemming og jeg brugte lørdag d. 1. juni fem-seks timer på udskiftning af diverse træværk og beklædning med nyt tagpap på Meulenborg-hønsehuset. Vi håber, det giver det lille hyggelige træhus mange gode år endnu. Andre fornyelser på det kunne være en bænk indvendig, en dør og plexiglas i vinduet.

Asbjørn


Hønsehus
28.05.2019

Lørdag d. 25. maj fjernede Helle japansk pileurt i Meulenborgskoven og Mogens og jeg begyndte at restaurere Meulenborg-hønsehuset, det største af de to. Vi fik udskiftet mørnede dele af taget med friske brædder. Hele hønsehuset er nu dækket med en presenning, indtil vi får lagt nyt tagpap på, hvilket forventes gjort i indeværende uge 22. Desuden skal vi have lavet en klap, også med tagpap på, over de gamle ædetrug og sat plexiglas i vinduet. Helle opdagede iøvrigt at Meulenborg Park havde taget sig den frihed at fælde og opskære et par store bøgetræer i den fredede skov, åbenbart uvidende om hvor skellet til fredskoven går. En del af Meulenborgskoven er faktisk privat, men da den også er fredskov, er der ikke frit slag for fældning og opskæring.

Asbjørn


Mere stendige
07.04.2019

Endnu nogle meter stendige er hermed dags dato restaureret på vestsiden af afaltstien mellem Vapnagård og Borupgård.

Asbjørn


Så er der opsat en grill på Stolbjerg Bakke til fri afbenyttelse for alle. Stolbjerg Bakke er 46 m høj og der er stadig kig til Sundet og Sverige herfra, selvom opvoksende træer og byggeri de senere år har taget en del af udsigten. Alligevel et fint sted til en sommeraften med snobrød, pølser eller bøf over en knitrende ild.

Asbjørn