- et grønt nærområde

Færgevejskilen

Torsdag d. 30. september slår NSPV græs og træopvækst langs diget, så tæt på dette som man nu kan komme med maskine. Det sker for at holde stendiget synligt og lysåbent, synligt af hensyn til mennesker og lysåbent af hensyn til varmeelskende planter og dyr, som kan nyde godt af mikroklimaet omkring de solopvarmede sten. Færgevejskilens frivillige foretager af og til manuel beskæring endnu tættere på stendiget

Asbjørn


Diget
19.04.2021

Dags dato er der beskåret opvækst på sydsiden af stendiget ved asfaltstien mellem Borupgård og Svømmehallen/Vapnagård. Det blev tilbage i 2013 aftalt med Helsingør Kommune, at en af opgaverne for Færgevejskilens frivillige naturplejegruppe skulle være restaurering og frilægning af dele af stendiget. Restaureringen af disse dele (med genopbygning af det dengang meget nedbrudte dige) er afsluttet. Men løbende skal der foretages beskæring af træopvækst, som det er sket i dag, både for at gøre det maleriske 250 år gamle dige synligt og for at gøre det soleksponeret, så der bevares et gunstigt mikroklima for varmeelskende planter og dyr.


Fredag d. 19. marts blev en del af Færgevejskilen afbrændt i naturplejeøjemed. Det skete i et samarbejde mellem Helsingør Kommune og Natur360 og branden omfattede et areal på knap en hektar mellem Borgmester P. Christensens Sti og Rønnebær Alle. Afbrændingen er et led i bestræbelserne på at øge biodiversiteten på Færgevejskilen, idet den er med til at fremme væksten af blomstrende urter frem for græsser.

Asbjørn


Thomas, Mogens (bill.) og jeg brugte det fine, men kolde vejr lørdag formiddag d. 6. februar på at rydde opvækst på skråningen på Ellemosens sydside. Skråningen er ikke omfattet af det årlige maskinelle høslæt og har en interessant urteflora. Uden manuel beskæring ville den gro til med tjørnekrat og urtefloraen ville forsvinde.

Asbjørn


Affald
19.12.2020

En tur med affaldssæk langs diget og rundt om Ellemosen lørdag d. 19. december 2020. Sækken fyldt. Med mundbind, plastikposer, aviser, ugeblade, dåser, flasker og mange nyligt brugte rakethylstre med påskriften FIREART. Meget art er der ikke over dem, når de ligger i naturen. Desuden er det ulovligt at fyre raketter af før d. 27. december.

Asbjørn


D. 8. oktober fik Helle og jeg anbragt de sten i en kreds omkring grillen, som Nils og jeg indsamlede d. 26. september. Desværre havde nogen i mellemtiden moret sig med at trille de fleste af stenene ned ad skråningerne, så dem måtte vi først finde og slæbe op igen. Men nu er stenkredsen der, så der er lidt læ for ilden og så gnister ikke flyver for meget omkring.

Asbjørn


Færgevejskilen syd for Vapnagård d. 20. juli 2020 efter høslæt, bundtning og afhentning.


Høslæt på hele Færgevejskilen d. 15.-17. juli 2020. Høet allerede bundtet og klart til afhentning d. 20.


Og samme dato kl. 10:30 efter arbejde med leen.


Her en tredjedel inde i juni har forsommerens opvækst efterhånden skjult det flotte afsnit af stendiget nordvest for Ellemosen. Her foto d. 11. juni kl. 8:30.