- et grønt nærområde

Færgevejskilen

Tak til Hans Wernberg og til alle fremmødte på botanikvandringen i Sneglehøj-området, hvor vi så og hørte om og blev klogere på bl.a. bittersød natskygge, håret høgeurt, kongepen, grøn høgeskæg, smalbladet vikke, alm. hvene, rød svingel, draphavre, gedeskæg, prikbladet perikum, gederams, alm. hønsetarm, peberrod, alm. syre, bredbladet persille, eng-rørhvene, vandstjerne, vandrøllike og lysesiv, et fint lille udsnit af Færgevejskilens mange plantearter.

Asbjørn


Færgevejskilens frivillige og Agenda 21 arrangerer onsdag d. 13. september en botanikvandring på Færgevejskilen. Vandringen begynder kl. 17 ved Politigården Prøvestensvej 2, alle er velkomne, deltagelse er gratis og der kræves ikke forhåndstilmelding. Biolog hans Wernberg vil være guide på rundvisningen og gå i detaljer med områdets flora og fauna. Vandringen varer et par timer. Foto fra en tidligere botanikvandring med biolog Peter Milan Petersen.


Sommerfuglen på billedet er en guldhale (Thecla betulae). Den blev set fouragere på gyldenris ved den store Sneglehøjsø (Politisøen) d. 21. august. Den er så vidt vides ikke observeret før på Færgevejskilen. Der vokser både slåen og mirabel på stedet, og det er interessant, fordi guldhalen netop plejer at lægge æg på disse to træarter. Der er derfor mulighed for, at det observerede eksemplar er klækket på stedet og ikke bare er en enlig strejfer. Og minsandten om der ikke få meter derfra sad en kejserkåbe (Argynnis paphia) på en birkestamme. Det var en hun med bagkroppen krænget ind i furer i barken, som om den var ved at lægge æg! Desværre lykkedes det mig ikke efterfølgende at spotte æg på barken, men de kan jo have været puttet godt ind i furer og revner. Altså måske to flotte ynglende dagsommerfugle på Færgevejskilen!

Asbjørn


Sti til rodbænk
04.06.2023

Der er meget smukt ved den store Sneglehøjsø her i forsommeren, hvor et par gravænder med ællinger er noget af det, man kan glæde sig over. Både vandrøllike og hvid nøkkerose trives i søen og på land er der tætte bevoksninger af hindbær og brombær. Det har været nødvendigt at foretage en nænsom beskæring af sidstnævnte for at holde fodstien ind til rodbænken passabel.

Asbjørn


Mandag d. 22. maj 2023 fortalte Mogens og jeg om Færgevejskilen på Borupgård II's beboermøde. Tak til afdelingens bestyrelse og beboere for interesse og opmærksomhed, bl.a. for evt. deltagelse i Færgevejskilens frivilliges næste møde. Det skal derfor præciseres at mødet afholdes mandag d. 14. august i Helsingør Kommunes bygning Prøvestensvej 52 (ved siden af Retsbygningen), at alle er velkomne og at deltagelse er gratis og uforpligtende. Alle er også meget velkomne til at deltage i den naturvandring, som finder sted på Færgevejskilen onsdag d. 13. september under ledelse af biolog Hans Wernberg. Naturvandringen begynder kl. 17 ved Politigården. Deltagelse er også her gratis.

Asbjørn


Lav vandstand
30.11.2022

Det tørre og solrige år 2022 har medført lav vandstand i Færgevejskilens vådområder. Dammen ved Kjeldsbjerggård, som blev anlagt i 2019, var næsten udtørret i september 2022 og nu i slutningen af november står vandspejlet stadig ca. 60 cm lavere, end hvor det afsatte mørke rande på dunhammerne tidligere på året.

Asbjørn


Stolbjerg Bakke
10.09.2022

D. 10. september 2022. Anskuelsesundervisning i teenagedrengepsykologi: Et par år efter grillpladsens anlæggelse er de møjsommeligt indsamlede og arrangerede sten omkring grillen (se indsat foto øverst t.v.) trillet ned fra bakken, grillen er slået eller sparket skæv og som prikken over i'et: glasskår fra knuste flasker omkring de tilbageværende store sten.

Asbjørn


Flemming Ejlersen har de seneste dage sammen med andre fra Hans Paaskes Vej fjernet pileopvækst på sydsiden af søen sammesteds.

Asbjørn


Læserbrev sendt til Helsingør Dagblad mandag d. 14. marts 2022:

 

Der ligger store mængder papir- og plastikaffald på Færgevejskilen ved Politigården, det meste af det stammer vel fra de affaldsdynger, som flere forretninger i Prøvestenscentret deponerer ved deres bagudgange, og som vinden herefter har mere eller mindre frit spil med.

En bøn fra Færgevejskilens korps af frivillige:

Kære butiksejere: Vil I ikke godt få lidt bedre styr på jeres affald. Det er muligt, at det sparer jer for besvær og udgifter, når vinden sørger for bortskaffelse. Men besværet bliver bare læsset over på os frivillige og NSPV’s folk. Især er det besværligt, når plastik bliver indfanget højt oppe i træernes grenværk eller lander ude i søerne.

Trods navnet er Færgevejskilen ikke et område, der er udset til vejanlæg, og hvis natur alligevel er dødsdømt. Sådan var det i sin tid, men planerne om Helsingørmotorvejens forlængelse blev opgivet for en snes år siden og i 2008 blev området fredet.

Vi frivillige har siden 2013 arbejdet på at genoprette naturen på Færgevejskilen. Det er sket i samarbejde med Helsingør Kommune og i 2015 modtog vi kommunens miljøpris.

Mere om Færgevejskilen på www.færgevejskilen.dk

M.v.h. på Færgevejskilens frivilliges vegne Asbjørn Hillestoft


Nogen har engang i løbet af vinteren rullet sten ned og lavet et hul i stendiget. Halvanden times arbejde og voila! Igen et smukt og helt stendige.

Asbjørn