- et grønt nærområde

Færgevejskilen

Mere stendige
07.04.2019

Endnu nogle meter stendige er hermed dags dato restaureret på vestsiden af afaltstien mellem Vapnagård og Borupgård.

Asbjørn


Så er der opsat en grill på Stolbjerg Bakke til fri afbenyttelse for alle. Stolbjerg Bakke er 46 m høj og der er stadig kig til Sundet og Sverige herfra, selvom opvoksende træer og byggeri de senere år har taget en del af udsigten. Alligevel et fint sted til en sommeraften med snobrød, pølser eller bøf over en knitrende ild.

Asbjørn


Jeg vedhæfter indsamlingssteder til affaldsindsamling søndag d. 31 marts. kl 10-12
Snekkersten
Sydkystens idrætsanlæg Agnetevej
Færgevejskilen mellem Vapnagård- og Borupgård-bebyggelserne, Tjørnevej på KTAS-husets parkeringsplads
Snekkersten strand. Det gule Palæ
Espergærde / Kvistgård/Nyrup
Nirvanaparken, For enden af Dortevej
Nyrup / Krogenbergvej, Krogenbergvej 8 B
Helsingør
Vapnagårdområdet, Servicecenteret
Nøjsomhedsområdet, Nordvej 2
Den internationale Højskole og omegn
Montebello Allé 5
Gefioncenteret og gudekvarteret, Heimdalsvej 10
Mads Holmsvej-området, Mads Holmsvej 4-8
På og omkring Rasmus Knudsens Vej, Rasmus Knudsens Vej 4
Gummistranden, Nordhavn, ved Nordhavns toiletbygning ved træet
Sommarivaområdet, Blokhusvej/Nordre Strandvej
Omkring Spejderhytterne, Gl. Hellebækvej 58 på stranden og langs Hellebækvej
Området omkring Sundhedshuset
HC Ørstedsvej, Det grønne område, Overfor indkørsel til Silvan/Stark
Kvistgård
Munkegårde Hegn, P-plads ud for Engskovvej 27
Hellebæk
Strandområde ved Hellebæk, P-plads overfor Klædefabrikken
Ålsgårde/Saunte/Hornbæk
Hornbæk, Biblioteket, Stejlebakken
Apperupområdet, Møllevej 36 A
Tikøb
Tikøb, Præstegårdsvej 21, parkeringsspladsen

Helle Øelund

 


Lørdag d. 23. marts brugte jeg to og en halv time på at fjerne affald fra diget og restaurere endnu et stykke stendige nord for Ellemosen. Så har vi også fået renset hele diget mellem Klostermosevej og Borgm. P. Christensens Sti siden d. 19. januar (For et par uger siden tog jeg stykket mellem dobbeltdiget og Borgm. P. Christensens Sti). Jeg fik også tid til at restaurere 5-10 m af stendiget lige vest for, hvor Mohammad i sin tid havde sin køkkenhave, og hvorfra han havde hentet sten til sit fremskudte dige til afgrænsning af køkkenhaven. Mohammads stenflytningsarbejde må dog have været væsentligt mindre slidsomt end mit, fordi han blot kunne trille stenene nedad, mens jeg skulle trille dem opad og herefter bakse dem det sidste stykke op i stendiget (de fleste sten på 50 kg+). I det hele taget utroligt, hvad denne gode mand fik udrettet: foruden det fremskudte stendige et hegn af stumper af hønsenet, elektriske ledninger og pvc-rør, søm banket i de omgivende træer, en lille brønd, hvorfra han kunne vande køkkenhaven og et udvalg af plastikspande, overrislingsrør og haveredskaber, det hele efterladt på stedet, da han gik hen og døde for 5-6 år siden og som det siden har været Færgevejskilens frivilliges opgave at få bortskaffet og på anden måde bødet på.

Asbjørn


Affaldsindsamling
20.01.2019

Lørdag d. 19. januar 2019 indsamlede Agneta, Helle, Kitt, Thomas og jeg affald på Færgevejskilen. Vi nåede langtfra rundt i hele området, men fik ryddet pænt op i et godt stykke af diget syd for Vapnagård, omkring den store sø syd for Sneglehøj og på det åbne område mellem søen og Kjeldsbjerggård. Det blev til fem fyldte affaldssække plus det løse i form af en vanddunk, to papkasser og nogle aluminiumsstænger. Fotos følger senere. De blev taget med et gammelt analogt kamera, hvofor der går nogen tid med fremkaldelse af film m.v.

Asbjørn


Azobetræ-bænk
11.01.2019

Fredag d. 11. januar 2019 har NSPV opstillet og forankret den første af to rustikke bænke af azobetræ. Bænkene er lavet af gamle jernbanesveller fra en smalsporsbane. De er ikke imprægnerede, da træsorten - som også kaldes jerntræ - fra naturens side er nærmest uforgængelig. Bænken på billedet står ved dobbeltdiget syd for Vapnagård.

Asbjørn


Ellemosen
16.11.2018

Den forgangne tørkesommer med lav vandstand gav ideelle betingelser for pilevæksten i Ellemosen. Tørlagte arealer fik talrige nye pileskud, men da vandstanden endnu her i november er meget lav, benyttede jeg det fine vejr fredag eftermiddag d. 16. til at skære pilen ned i mosens østende. Det lod sig gøre at komme ud til det meste af den med ørnenæb, og den lave vandstand gjorde tillige, at det var muligt at spotte og fjerne en del stød og rødder med sav. Jeg beskar også skånsomt i pilekrattets sydfront på mosens nordbred, bl.a. nogle store grenkroner, som hældede ud over dunhammersumpen. Nu mangler der bare en god portion nedbør, som kan vå vandet til at stige i mosen, så de tilbageværende stubbe kan blive kvalt. Der ligger en større grenbunke ved hegnet lige nord for mosen.

Asbjørn


Hønsehuse
20.10.2018

Det seneste oprydningsarbejde har pyntet lidt på Meulenborgs gartnerbolig, og især på dens nærmeste omgivelser. Men gartnerboligen er forfalden og ramponeret, og da den ikke er fredet, bliver den vel på et tidspunkt nedrevet. Dermed er stort set hele det gamle Meulenborg væk, med undtagelse af to små hønsehuse. Selv om de er af træ, er de nogenlunde velbevarede. Hvis andre vil være med og hvis vi kan finde penge til fx imprægneret træ og tagpap, har jeg mod på at prøve at restaurere dem.

Asbjørn


Siddesten ved diget
17.10.2018

Den store sten, som fik en hård medfart ved et af de seneste maskinelle høslæt, er nu bragt tilbage på plads. "Flade sten er til at sidde på", er en berømt replik i Tarjei Vesaas' forfatterskab. Og som sagt, så gjort. Stenen ligger nu på solsiden af diget lige ved asfaltstien med den flade langside opad og er igen egnet til et hvil.

Asbjørn


Fredag formiddag d. 5. oktober 2018 nedrev Helle, Flemming og jeg carporten ved gartnerboligen. Desværre holdt DMI's varsling om tørvejr ikke helt. Faktisk var det regnvejr det meste af tiden, hvilket forklarer vores noget våde look på billedet. Men carporten er nu væk. Tilbage er en del trådnet ved hønsehusene og noget mørnet træværk på gartnerboligens vestside. Men containeren bliver stående til midt i måneden, og har nogen mod på at få dette resterende af vejen, er det bare om at gå i gang. Det er iøvrigt min personlige mening, at de to hønsehuse bør bevares og evt. restaureres, da de vil være de sidste vidnesbyrd om det gamle Meulenborg, når gartnerboligen engang er nedrevet (den er ikke fredet).

Asbjørn