- et grønt nærområde

Færgevejskilen

Ved vores første "basislokalitet" ved svømmehalsstien er der desværre dukket nogle små pileurter op. Dem gravede jeg på i lørdags. Men da jeg stod op og ned af diget, så fjernede jeg opvæksten på en lillebitte del af diget. Mon ikke alle forbipasserende nyder det flotte syn? Mogens


Stendiget i julisol
21.07.2019

Høslæt med le
13.06.2019

Der er d.d. slået græs med le ved det restaurerede digestykke NV for Ellemosen. Ligesom de foregående år med dobbelt formål: dels for at opretholde kigget til det smukke sydvendte stendige, dels for at skabe et gunstigt mikroklima for sol- og varmeelskende dyr og planter på stedet.

Asbjørn


Flemming og jeg brugte lørdag d. 1. juni fem-seks timer på udskiftning af diverse træværk og beklædning med nyt tagpap på Meulenborg-hønsehuset. Vi håber, det giver det lille hyggelige træhus mange gode år endnu. Andre fornyelser på det kunne være en bænk indvendig, en dør og plexiglas i vinduet.

Asbjørn


Hønsehus
28.05.2019

Lørdag d. 25. maj fjernede Helle japansk pileurt i Meulenborgskoven og Mogens og jeg begyndte at restaurere Meulenborg-hønsehuset, det største af de to. Vi fik udskiftet mørnede dele af taget med friske brædder. Hele hønsehuset er nu dækket med en presenning, indtil vi får lagt nyt tagpap på, hvilket forventes gjort i indeværende uge 22. Desuden skal vi have lavet en klap, også med tagpap på, over de gamle ædetrug og sat plexiglas i vinduet. Helle opdagede iøvrigt at Meulenborg Park havde taget sig den frihed at fælde og opskære et par store bøgetræer i den fredede skov, åbenbart uvidende om hvor skellet til fredskoven går. En del af Meulenborgskoven er faktisk privat, men da den også er fredskov, er der ikke frit slag for fældning og opskæring.

Asbjørn


Mere stendige
07.04.2019

Endnu nogle meter stendige er hermed dags dato restaureret på vestsiden af afaltstien mellem Vapnagård og Borupgård.

Asbjørn


Så er der opsat en grill på Stolbjerg Bakke til fri afbenyttelse for alle. Stolbjerg Bakke er 46 m høj og der er stadig kig til Sundet og Sverige herfra, selvom opvoksende træer og byggeri de senere år har taget en del af udsigten. Alligevel et fint sted til en sommeraften med snobrød, pølser eller bøf over en knitrende ild.

Asbjørn


Jeg vedhæfter indsamlingssteder til affaldsindsamling søndag d. 31 marts. kl 10-12
Snekkersten
Sydkystens idrætsanlæg Agnetevej
Færgevejskilen mellem Vapnagård- og Borupgård-bebyggelserne, Tjørnevej på KTAS-husets parkeringsplads
Snekkersten strand. Det gule Palæ
Espergærde / Kvistgård/Nyrup
Nirvanaparken, For enden af Dortevej
Nyrup / Krogenbergvej, Krogenbergvej 8 B
Helsingør
Vapnagårdområdet, Servicecenteret
Nøjsomhedsområdet, Nordvej 2
Den internationale Højskole og omegn
Montebello Allé 5
Gefioncenteret og gudekvarteret, Heimdalsvej 10
Mads Holmsvej-området, Mads Holmsvej 4-8
På og omkring Rasmus Knudsens Vej, Rasmus Knudsens Vej 4
Gummistranden, Nordhavn, ved Nordhavns toiletbygning ved træet
Sommarivaområdet, Blokhusvej/Nordre Strandvej
Omkring Spejderhytterne, Gl. Hellebækvej 58 på stranden og langs Hellebækvej
Området omkring Sundhedshuset
HC Ørstedsvej, Det grønne område, Overfor indkørsel til Silvan/Stark
Kvistgård
Munkegårde Hegn, P-plads ud for Engskovvej 27
Hellebæk
Strandområde ved Hellebæk, P-plads overfor Klædefabrikken
Ålsgårde/Saunte/Hornbæk
Hornbæk, Biblioteket, Stejlebakken
Apperupområdet, Møllevej 36 A
Tikøb
Tikøb, Præstegårdsvej 21, parkeringsspladsen

Helle Øelund

 


Lørdag d. 23. marts brugte jeg to og en halv time på at fjerne affald fra diget og restaurere endnu et stykke stendige nord for Ellemosen. Så har vi også fået renset hele diget mellem Klostermosevej og Borgm. P. Christensens Sti siden d. 19. januar (For et par uger siden tog jeg stykket mellem dobbeltdiget og Borgm. P. Christensens Sti). Jeg fik også tid til at restaurere 5-10 m af stendiget lige vest for, hvor Mohammad i sin tid havde sin køkkenhave, og hvorfra han havde hentet sten til sit fremskudte dige til afgrænsning af køkkenhaven. Mohammads stenflytningsarbejde må dog have været væsentligt mindre slidsomt end mit, fordi han blot kunne trille stenene nedad, mens jeg skulle trille dem opad og herefter bakse dem det sidste stykke op i stendiget (de fleste sten på 50 kg+). I det hele taget utroligt, hvad denne gode mand fik udrettet: foruden det fremskudte stendige et hegn af stumper af hønsenet, elektriske ledninger og pvc-rør, søm banket i de omgivende træer, en lille brønd, hvorfra han kunne vande køkkenhaven og et udvalg af plastikspande, overrislingsrør og haveredskaber, det hele efterladt på stedet, da han gik hen og døde for 5-6 år siden og som det siden har været Færgevejskilens frivilliges opgave at få bortskaffet og på anden måde bødet på.

Asbjørn


Affaldsindsamling
20.01.2019

Lørdag d. 19. januar 2019 indsamlede Agneta, Helle, Kitt, Thomas og jeg affald på Færgevejskilen. Vi nåede langtfra rundt i hele området, men fik ryddet pænt op i et godt stykke af diget syd for Vapnagård, omkring den store sø syd for Sneglehøj og på det åbne område mellem søen og Kjeldsbjerggård. Det blev til fem fyldte affaldssække plus det løse i form af en vanddunk, to papkasser og nogle aluminiumsstænger. Fotos følger senere. De blev taget med et gammelt analogt kamera, hvofor der går nogen tid med fremkaldelse af film m.v.

Asbjørn