- et grønt nærområde

Færgevejskilen

                            Færgevejskilen er et grønt område i Helsingør Kommune

                            Det strækker sig over godt 2 km fra Kjeldsbjerggård til Meulenborg

                            Det blev fredet i 2008

                            Dets forskellige dele forbindes af Kilestien

                            Det dækker ialt ca. 35 ha

                            Heraf åbne arealer: 20 ha

                            Skov og levende hegn: 12 ha

                            Søer og vådområder: 3 ha

Rul ned
Færgevejskilens afgrænsning på 4 cm kort fra 1996 fra Geodatastyrelsen. Indtegnet af Asbjørn Hillestoft.

Hele den fredede Færgevejskile indtegnet på Geodatastyrelsens 4 cm-kort fra 1996.

Skiltetekst og -kort på standere langs Kilestien designet af Thomas Schytt.

Kilestiens skiltetekst. Selv om den fredede Færgevejskile også omfatter dele af Kjeldsbjerggårds have (længst mod vest), boldbanerne ved Borupgårdskolen, Stolbjerg Bakke og grunden omkring Rønneborg (huset lige over g'et i Meulenborg på kortet), så er disse dele af Færgevejskilen faktisk privatejede og derfor underlagt forskellige former for begrænsning mht. offentlig adgang.

Se dronevideoer fra Færgevejskilen ved at klikke på de to links herunder:

https://vimeo.com/293434143

https://vimeo.com/298855638